Sri Lanka

13 coins

Aluminium, 0.7 g, ⌀ 16 mm

Aluminium, 0.76 g, ⌀ 18.5 mm

Aluminium, 1 g, ⌀ 21.52 mm

Aluminium, 1.27 g, ⌀ 23 mm

Nickel Clad Steel, 3.24 g, ⌀ 18 mm
Non-magnetic

Cupronickel, 5.5 g, ⌀ 21.5 mm
Non-magnetic

Cupronickel, 7.1 g, ⌀ 25 mm
Magnetic

Nickel Clad Steel, 7.128 g, ⌀ 25 mm

Brass Plated Steel, 3.67 g, ⌀ 20 mm

Cupronickel, 8.25 g, ⌀ 28.5 mm
Didn’t find a coin?