Cuba

21 coins

Aluminium, 0.75 g, ⌀ 16.76 mm

Aluminium, 0.75 g, ⌀ 16.76 mm
Patria o Muerte

Aluminium, 1 g, ⌀ 19.31 mm

Cupronickel, 5 g, ⌀ 21.17 mm

Aluminium, 1.5 g, ⌀ 21.21 mm
INTUR

Cupronickel, 3.5 g, ⌀ 20 mm

Nickel Plated Steel, 2.65 g, ⌀ 18 mm

Silver, 2.5 g, ⌀ 17.91 mm
INTUR, Large 10

Cupronickel, 4.1 g, ⌀ 21.3 mm

Nickel Plated Steel, 4 g, ⌀ 20 mm
Didn’t find a coin?